กฎ กติกา มารยาท ก่อนโพสต์กระทู้ {{{ อ่าน ก่อนโพสต์ทุกครั้ง }}}
1. โพสต์ได้วันละ 1 กระทู้ เท่านั้น
2. อัพกระทู้ ได้มากสุดวันละ 1 กระทู้ หรือ 2 กระทู้เท่านั้น นับรวมที่โพสต์ใหม่แล้วด้วย
3. และสินค้าต้องคนละชนิดกัน หัวกระทู้และตัวกระทู้ต้องไม่เหมือนกัน
   ตัวอย่าง…สินค้า สกินฟู๊ดทั้งหมด หรือ aviance ทั้งหมด
   แต่ แยกขาย กระทู้ละ ชิ้น หรือ หลายชิ้น ตั้งกระทู้ใหม่ ไม่ใช้กระทู้เดิม ใช้กระทู้เปลือง…ลบนะคะ
4. แต่จะอัพวันละกี่ครั้งก็ตามสะดวก ในเงื่อนไข มากสุดวันละ 1 กระทู้ หรือ 2 กระทู้เท่านั้น
5. ผู้ที่ใช้สินค้าเดิม โฆษณาเดิม ร้านเดิม ใช้กระทู้เดิมอัพนะคะ ห้ามตั้งกระทู้ใหม่ให้เปลืองพื้นที่ค่ะ

ข้อตกลง…
1. หากฝ่าฝืนกฎ ไม่ว่าจะตอนไหน ช้าเร็ว ตรวจพบ ลบทุกกระทู้ โดยไม่มีการแจ้ง
2. ลบ ผู้ที่มีหลาย user ใช้อัพให้ตัวเองใน user อื่น เป็นแผง แต่ IP เดียวกัน
3. ผิดซ้ำ ลบ user และ BAN IP ขอเชิญออกจากเว็บ
4. โฆษณาในห้องแชท รบกวนผู้อื่น Block user ทันทีตามกฏ

อ่านเพิ่มเติม…
{{{ กรุณาอ่าน }}} วิธีการใช้เว็บ และ ข่าวสารจากทางเว็บ
{{{กรุณาอ่าน}}} กฏ กติกา มารยาท ในการโพสต์กระทู้
Member RegisterUsername : Check Username
(* Limited 20 Char ใช้ได้ A-Z,a-z,0-9 เท่านั้น** ห้ามภาษาไทย,เว้นวรรค และอักขระใดๆ)
Password : *
Re-Password : * Password again
E-mail : *
Birth Day :  
Tel :   *ติ๊กถูกถ้าต้องการให้โชว์ เลขโทรศัทพ์ ในกระทู้
  
  *
*** ชื่อ UserName ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็กมีผล เช่น A ไม่เหมือน a เวลาสมัครต้องจำให้ดีว่าใช้ตัวใหญ่หรือตัวเล็ก และในชื่อ UserName ห้ามมีช่องว่างและอัขระพิเศษใดๆ" ;