• Topic

  Topic Date 2017-07-29 08:53 View 13999 Modify Date : 2018-01-21 08:42

  iamdarling

  2017-07-29

  Offline


  2018-01-21 08:39

  PM

  ::: ปิดกระทู้ค่ะ :::
  !!!!!, อ่านก่อนจอง !!!
  * งดจองดองนะคะ ห้ามเงียบ ห้ามหาย !!
  * งดต่อราคา / หรือขอส่งฟรีนะคะ !!

  * กสิกร /กรุงไทย /ไทยพาณิชย์ /กรุงเทพ /พร้อมเพย์
  * ส่งของรอบปกติ / วันจันทร์ & วันพฤหัสบดี (ถ้าอาทิตย์ไหนมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบค่ะ)

  * ค่าส่งพัสดุ 1-3 ตัว 30฿ / +5฿
  * ค่าส่งลทบ. ตัวแรก 30฿ / +10฿
  * ค่าส่งอีเอ็มเอส ตัวแรก 50฿ / +10฿


  * ช่องทางติดต่อ *
  E-MAIL : baby_room@hotmail.com
  LINE ID : lllaeyzlll ((แอล3ตัวนะคะ))  *** ขออนุญาตไม่วัดไซส์เพิ่มเติมแล้วนะคะ ***
 • Comment 1

  Reply Date : 2017-07-29 10:00 Modify Date : 2018-01-21 08:45

  iamdarling

  2017-07-29

  Offline


  2018-01-21 08:39

  PM

   -- ไซส์ตามนี้นะคะ --
 • Comment 2

  Reply Date : 2017-07-31 01:56 Modify Date : 2017-12-13 23:40

  iamdarling

  2017-07-31

  Offline


  2018-01-21 08:39

  PM

  อก 32-34" เอว -30" สพ F ยาว 29"
  20.-
 • Comment 3

  Reply Date : 2017-08-05 18:17 Modify Date : 2017-09-29 10:22

  iamdarling

  2017-08-05

  Offline


  2018-01-21 08:39

  PM

  อก 34" ยาว 23"
  20.-


 • Comment 4

  Reply Date : 2017-08-20 11:02 Modify Date : 2017-09-16 15:43

  iamdarling

  2017-08-20

  Offline


  2018-01-21 08:39

  PM

  อก 34" เอว 28" สพ F ยาว 40"
  50.-
 • Comment 5

  Reply Date : 2017-08-20 11:06 Modify Date : 2017-10-21 10:47

  iamdarling

  2017-08-20

  Offline


  2018-01-21 08:39

  PM

  อก 32" ยาว 29"
  50.-
 • Comment 6

  Reply Date : 2017-08-20 11:07 Modify Date : 2017-09-16 15:46

  iamdarling

  2017-08-20

  Offline


  2018-01-21 08:39

  PM

  ++
 • Comment 7

  Reply Date : 2017-08-20 11:13 Modify Date : 2017-09-23 21:55

  iamdarling

  2017-08-20

  Offline


  2018-01-21 08:39

  PM

  อก 34-36" เอว -34" สพ F ยาว 41"
  70.-
 • Comment 8

  Reply Date : 2017-08-20 13:49 Modify Date : 2017-12-13 23:40

  iamdarling

  2017-08-20

  Offline


  2018-01-21 08:39

  PM

  อก 34" ยาว 32" (ปรับได้)
  20.-
 • Comment 9

  Reply Date : 2017-08-20 21:07 Modify Date : 2017-12-13 23:40

  iamdarling

  2017-08-20

  Offline


  2018-01-21 08:39

  PM

  อก 34" ยาว 32" (ปรับได้)
  20.-
 • Comment 10

  Reply Date : 2017-08-20 22:34 Modify Date : 2017-10-21 13:21

  iamdarling

  2017-08-20

  Offline


  2018-01-21 08:39

  PM

  อก 32" เอว 26" สพ F ยาว 30"
  20.-
 • Comment 11

  Reply Date : 2017-08-21 20:31 Modify Date : 2017-09-16 14:23

  iamdarling

  2017-08-21

  Offline


  2018-01-21 08:39

  PM

  +++++
 • Comment 12

  Reply Date : 2017-09-05 16:23 Modify Date : 2017-09-16 15:09

  iamdarling

  2017-09-05

  Offline


  2018-01-21 08:39

  PM

  อก 34" เอว 26-30" สพ F" ยาว 33"/35"
  50.-
 • Comment 13

  Reply Date : 2017-09-07 17:32 Modify Date : 2017-09-16 15:09

  iamdarling

  2017-09-07

  Offline


  2018-01-21 08:39

  PM

  +++++
 • Comment 14

  Reply Date : 2017-09-17 00:19 Modify Date : 2017-10-29 21:47

  iamdarling

  2017-09-17

  Offline


  2018-01-21 08:39

  PM

  อก 34" เอว -32" สพ F  ยาว 30"
  20.-
 • Comment 15

  Reply Date : 2017-09-17 00:26 Modify Date : 2017-10-21 13:21

  iamdarling

  2017-09-17

  Offline


  2018-01-21 08:39

  PM

  อก 34" เอว -32" สพ F ยาว 30"
  20.-
 • Comment 16

  Reply Date : 2017-09-17 00:44 Modify Date : 2017-12-13 22:57

  iamdarling

  2017-09-17

  Offline


  2018-01-21 08:39

  PM

  อก 34-36" เอว -30" สพ F ยาว 30"
  120.-
 • Comment 17

  Reply Date : 2017-09-17 00:44

  iamdarling

  2017-09-17

  Offline


  2018-01-21 08:39

  PM

  ด้านหลัง
 • Comment 18

  Reply Date : 2017-09-17 00:45

  iamdarling

  2017-09-17

  Offline


  2018-01-21 08:39

  PM

  ++
 • Comment 19

  Reply Date : 2017-09-17 00:53

  iamdarling

  2017-09-17

  Offline


  2018-01-21 08:39

  PM

  อก 38-40" ยาว 31"
  90.-
 • Comment 20

  Reply Date : 2017-09-17 00:54

  iamdarling

  2017-09-17

  Offline


  2018-01-21 08:39

  PM

  +

แสดงความคิดเห็น