• Topic

  Topic Date 2017-09-21 22:45 View 1614 Modify Date : 2018-03-04 17:39

  chaaliinii

  2017-09-21

  Offline


  2018-05-24 15:59

  PM

  มือสองจ้า. สภาพดี
  Line . Chaaliinii  
  email  petch_bza@hotmail.com
  ส่ง  ส่งลงทะเบียน 30 บาท ตัวต่อไป 10บาท
  ขอCF  No. CC 
  สินค้าไม่รับคืนนะคะ
  พิจารณาให้ดีก่อนสั่งซื้อจ้า
  ธ.กรุงไทย
 • Comment 1

  Reply Date : 2017-09-21 23:27 Modify Date : 2018-01-14 00:28

  chaaliinii

  2017-09-21

  Offline


  2018-05-24 15:59

  PM

  200บาท
  อก 35
  เอว29
  สะโพก36
  ยาว 49นิ้ว
  ซิปหลัง กระโปรงผ่าสองข้าง
  Line สอบถามได้คะ
 • Comment 2

  Reply Date : 2017-12-14 01:52 Modify Date : 2018-05-16 16:04

  chaaliinii

  2017-12-14

  Offline


  2018-05-24 15:59

  PM

  100 บาท
 • Comment 3

  Reply Date : 2017-12-14 01:53

  chaaliinii

  2017-12-14

  Offline


  2018-05-24 15:59

  PM

  .
 • Comment 4

  Reply Date : 2018-02-08 13:38 Modify Date : 2018-05-15 14:07

  chaaliinii

  2018-02-08

  Offline


  2018-05-24 15:59

  PM

  ราคา 180 บาท 
  เป็นงานญี่ปุ่น
  ป้ายติด F size
  ไม่มีตำหนิคะ
  สอบถามได้นะคะ
 • Comment 5

  Reply Date : 2018-02-08 13:39

  chaaliinii

  2018-02-08

  Offline


  2018-05-24 15:59

  PM

  .
 • Comment 6

  Reply Date : 2018-02-08 13:42

  chaaliinii

  2018-02-08

  Offline


  2018-05-24 15:59

  PM

  .
 • Comment 7

  Reply Date : 2018-02-08 14:10 Modify Date : 2018-05-15 14:08

  chaaliinii

  2018-02-08

  Offline


  2018-05-24 15:59

  PM

  ราคา 200 บาท
  อก. 34
  เอว 31
  สะโพก f
  ความยาว 32
 • Comment 8

  Reply Date : 2018-02-08 14:13

  chaaliinii

  2018-02-08

  Offline


  2018-05-24 15:59

  PM

  .
 • Comment 9

  Reply Date : 2018-02-08 14:16

  chaaliinii

  2018-02-08

  Offline


  2018-05-24 15:59

  PM

  .
 • Comment 10

  Reply Date : 2018-02-08 14:17

  chaaliinii

  2018-02-08

  Offline


  2018-05-24 15:59

  PM

  .
 • Comment 11

  Reply Date : 2018-05-16 16:04

  chaaliinii

  2018-05-16

  Offline


  2018-05-24 15:59

  PM

  .

แสดงความคิดเห็น