• Topic

  Topic Date 2017-09-21 22:45 View 1879 Modify Date : 2018-08-13 08:07

  chaaliinii

  2017-09-21

  Offline


  2018-08-13 07:55

  PM

  ส่งต่อเสื้อผ้าคะ มามะ เข้ามาดูกันก่อน สนใจสอบถามได้คะ
  Line . Chaaliinii  
  email  petch_bza@hotmail.com
  ส่ง  ส่งลงทะเบียน 30 บาท Ems 50 บาทตัวต่อไป 10บาท
  ธ.กรุงไทย
 • Comment 1

  Reply Date : 2017-09-21 23:27 Modify Date : 2018-08-05 22:11

  chaaliinii

  2017-09-21

  Offline


  2018-08-13 07:55

  PM

  งานไม่ป้ายคะ
  อก 35
  เอว29
  สะโพก36
  ยาว 49นิ้ว
  ซิปหลัง กระโปรงผ่าสองข้าง
  ราคา 150 บาท
 • Comment 2

  Reply Date : 2017-12-14 01:52 Modify Date : 2018-08-13 08:08

  chaaliinii

  2017-12-14

  Offline


  2018-08-13 07:55

  PM

  BFF. สภาพใหม่มาก คือเริศ
  ป้าย z.F. อกได้ถึง38
  ราคา 100
 • Comment 3

  Reply Date : 2017-12-14 01:53 Modify Date : 2018-08-05 22:06

  chaaliinii

  2017-12-14

  Offline


  2018-08-13 07:55

  PM

  .
 • Comment 4

  Reply Date : 2018-02-08 13:38 Modify Date : 2018-08-06 00:42

  chaaliinii

  2018-02-08

  Offline


  2018-08-13 07:55

  PM

  ราคา 150 บาท ใส่เป็นเอี้ยมก็ได้คะ น่าร๊ากกกกก
  เป็นงานญี่ปุ่น
  ป้ายติด F size
  ไม่มีตำหนิคะ
  สอบถามได้นะคะ
 • Comment 5

  Reply Date : 2018-02-08 13:39

  chaaliinii

  2018-02-08

  Offline


  2018-08-13 07:55

  PM

  .
 • Comment 6

  Reply Date : 2018-02-08 13:42

  chaaliinii

  2018-02-08

  Offline


  2018-08-13 07:55

  PM

  .
 • Comment 7

  Reply Date : 2018-02-08 14:10 Modify Date : 2018-05-15 14:08

  chaaliinii

  2018-02-08

  Offline


  2018-08-13 07:55

  PM

  ราคา 200 บาท
  อก. 34
  เอว 31
  สะโพก f
  ความยาว 32
 • Comment 8

  Reply Date : 2018-02-08 14:13

  chaaliinii

  2018-02-08

  Offline


  2018-08-13 07:55

  PM

  .
 • Comment 9

  Reply Date : 2018-02-08 14:16

  chaaliinii

  2018-02-08

  Offline


  2018-08-13 07:55

  PM

  .
 • Comment 10

  Reply Date : 2018-02-08 14:17

  chaaliinii

  2018-02-08

  Offline


  2018-08-13 07:55

  PM

  .
 • Comment 11

  Reply Date : 2018-08-05 21:55

  chaaliinii

  2018-08-05

  Offline


  2018-08-13 07:55

  PM

  Zara. z. L. จ้า สีดำ ใส่ครั้งเดียวสภาพยังใหม่
  ราคา 200
 • Comment 12

  Reply Date : 2018-08-05 22:24

  chaaliinii

  2018-08-05

  Offline


  2018-08-13 07:55

  PM

  Forever 21. ซักเก็บคะ ผ้ากำมะหยี่
  Z .s
  ราคา 150 
 • Comment 13

  Reply Date : 2018-08-05 22:25

  chaaliinii

  2018-08-05

  Offline


  2018-08-13 07:55

  PM

  .
 • Comment 14

  Reply Date : 2018-08-05 22:25

  chaaliinii

  2018-08-05

  Offline


  2018-08-13 07:55

  PM

  .
 • Comment 15

  Reply Date : 2018-08-05 22:39 Modify Date : 2018-08-05 22:40

  chaaliinii

  2018-08-05

  Offline


  2018-08-13 07:55

  PM

  mc mc. สภาพใหม่คะ ใสแล้วน่ารักคะ ผ้าไหมพรม
  อก 32
  เอว 30
  สะโพก 34
  ยาว 31.5
  Z. S
  ราคา 130
 • Comment 16

  Reply Date : 2018-08-06 00:59

  chaaliinii

  2018-08-06

  Offline


  2018-08-13 07:55

  PM

  งานป้ายSHIMMER. Z.s. งานจริงสวยคะ
  ราคา 330

แสดงความคิดเห็น