• Topic

  Topic Date 2018-04-07 22:12 View 853 Modify Date : 2018-04-10 22:44

  kkeropii92

  2018-04-07

  Offline


  2018-04-18 23:52

  PM

  เคลียร์ตู้ New&Used ของแม่ค้าเอง แบรนด์และแฟชั่นจ้า *2 ชิ้นส่งฟรี* 90-250 บาท (ตัวที่ขายแล้วขอลบนะคะ)
  สวัสดีค่ะ เคลียร์ตู้นะคะ สภาพดีทุกตัว บางตัวยังไม่ได้ใส่จ้ะ
  ค่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่าส่งลงทะเบียนบ้านละ 30 / EMS 50 บาท
  cf แล้วงด cc นะคะ ไม่รับเปลี่่่ยน/คืืน
  ขอให้สิิิิิทธิิ์ิ์คนโอนและ cf ก่่่่่่่อนนะคะ
  สอบถามได้จ้า kkeropii92@gmail.com ^__^
 • Comment 1

  Reply Date : 2018-04-07 22:14 Modify Date : 2018-04-10 22:45

  kkeropii92

  2018-04-07

  Offline


  2018-04-18 23:52

  PM

  จั๊มสูท AREEYA (ไม่เคยใส่ค่ะ)
  อก 34-36 เอวปรับได้ สะโพกไม่เกิน 40 ยาว 32
  ราคา 250 บาท
 • Comment 2

  Reply Date : 2018-04-07 22:15

  kkeropii92

  2018-04-07

  Offline


  2018-04-18 23:52

  PM

  พต.
 • Comment 3

  Reply Date : 2018-04-07 22:15 Modify Date : 2018-04-07 22:17

  kkeropii92

  2018-04-07

  Offline


  2018-04-18 23:52

  PM

  พต.
 • Comment 4

  Reply Date : 2018-04-07 22:19

  kkeropii92

  2018-04-07

  Offline


  2018-04-18 23:52

  PM

  เสื้อถััก H&M
  อก (ผูกโบว์ ก่อนยืด 32-34) ยาว 15
  ราคา 120 บาท
 • Comment 5

  Reply Date : 2018-04-07 22:20

  kkeropii92

  2018-04-07

  Offline


  2018-04-18 23:52

  PM

  พต.
 • Comment 6

  Reply Date : 2018-04-07 22:23

  kkeropii92

  2018-04-07

  Offline


  2018-04-18 23:52

  PM

  เสื้อ EP
  ตััััวใน อก 30 (ก่อนยืด เป็นทรงรัดรูปนะคะ สายปรับความยาวได้)
  ตััวนอก อก 34-36 หน้ายาว 27 หลััััังยาว 29 (ทรงปล่อย)
  ราคา 150 บาท
 • Comment 7

  Reply Date : 2018-04-07 22:23

  kkeropii92

  2018-04-07

  Offline


  2018-04-18 23:52

  PM

  พต.
 • Comment 8

  Reply Date : 2018-04-07 22:24

  kkeropii92

  2018-04-07

  Offline


  2018-04-18 23:52

  PM

  กระโปรง EP
  เอว 26-27 สะโพกฟรี ยาว 18.5
  ราคา 250 บาท
 • Comment 9

  Reply Date : 2018-04-07 22:24

  kkeropii92

  2018-04-07

  Offline


  2018-04-18 23:52

  PM

  พต.
 • Comment 10

  Reply Date : 2018-04-07 22:25

  kkeropii92

  2018-04-07

  Offline


  2018-04-18 23:52

  PM

  พต.
 • Comment 11

  Reply Date : 2018-04-07 22:25

  kkeropii92

  2018-04-07

  Offline


  2018-04-18 23:52

  PM

  พต.
 • Comment 12

  Reply Date : 2018-04-07 22:29 Modify Date : 2018-04-07 22:30

  kkeropii92

  2018-04-07

  Offline


  2018-04-18 23:52

  PM

  กระโปรง BlueCorner
  เอวฟรี (ยางยืด) สะโพกฟรี ยาว 17
  ราคา 150 บาท
 • Comment 13

  Reply Date : 2018-04-07 22:29

  kkeropii92

  2018-04-07

  Offline


  2018-04-18 23:52

  PM

  พต.
 • Comment 14

  Reply Date : 2018-04-07 22:30

  kkeropii92

  2018-04-07

  Offline


  2018-04-18 23:52

  PM

  พต.
 • Comment 15

  Reply Date : 2018-04-07 22:30

  kkeropii92

  2018-04-07

  Offline


  2018-04-18 23:52

  PM

  พต.
 • Comment 16

  Reply Date : 2018-04-07 22:31

  kkeropii92

  2018-04-07

  Offline


  2018-04-18 23:52

  PM

  เสื้อโปโล New Balance
  อก 34 ยาว 21.5
  ราคา 100 บาท
 • Comment 17

  Reply Date : 2018-04-07 22:31

  kkeropii92

  2018-04-07

  Offline


  2018-04-18 23:52

  PM

  พต.
 • Comment 18

  Reply Date : 2018-04-07 22:34

  kkeropii92

  2018-04-07

  Offline


  2018-04-18 23:52

  PM

  เดรส ESP
  อก 32-36 เอวยืด สะโพกฟรี ยาว 32
  ราคา 120 บาท
 • Comment 19

  Reply Date : 2018-04-07 22:34

  kkeropii92

  2018-04-07

  Offline


  2018-04-18 23:52

  PM

  พต.
 • Comment 20

  Reply Date : 2018-04-07 22:34

  kkeropii92

  2018-04-07

  Offline


  2018-04-18 23:52

  PM

  พต.

แสดงความคิดเห็น