12-04-59

SPA & NAILS : ความลับของการนวดฝ่าเท้า

 

 

ความลับของการนวดฝ่าเท้าและกดจุดฝ่าเท้า

 

เหตุใด? "การนวดฝ่าเท้า" จึงเป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากร้านรวงหรือสถานความงามต่าง ๆ ที่นิยมให้บริการนวดฝ่าเท้า บางคนอาจคิดว่าเป็นเพราะเท้าต้องรับน้ำหนัก ตัวทุกวัน การนวดฝ่าเท้าจึงเป็นวิธีที่ช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้าได้ดีที่ สุด นอกจากเราจะได้รับความรู้สึกสบายจาก "การนวดฝ่าเท้า" แล้ว การนวดยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ และยังช่วยบรรเทาโรคบางอย่างได้ด้วย เพราะฝ่าเท้าเป็นศูนย์รวมของตำแหน่ง อวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย "การนวดและการกดจุดที่ฝ่าเท้า" อย่างถูกวิธี จึงทำให้เราได้รับความรู้สึกสบาย และยังช่วยทำให้อาการผิดปกติในร่างกายบางอย่างลดน้อยลง  ทำให้เราได้เป็นเจ้าของร่างกายที่มีสุขภาพดี และห่างไกลจากโรคร้ายที่จะมา เยี่ยมเยือน ตราบใดที่เรายังต้องใช้เท้าย่ำเดินอยู่ "การนวดฝ่าเท้า" จึงเป็นการผ่อนคลายที่ดี และเมื่อได้รับการนวดที่ถูกต้องแล้ว ผลของการนวดก็ จะทำให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่า มีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นกับร่าง กายของเรา และเมื่อนั้นการนวดฝ่าเท้าก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราอย่างไม่ต้องสงสัย

 

ระบบ การทำงานของร่างกายเรานั้นซับซ้อนยิ่งนัก แต่ละส่วนของอวัยวะมีกลไกที่ เชื่อมโยงกันอย่างน่าอัศจรรย์ ภาวะกดดันในบางจุดบางบริเวณของร่างกายสามารถส่งผลให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วย ไปยังอีกส่วนได้ ซึ่งก็แน่นอนว่ามันหมายความว่าถ้าเราไม่ทำการกระตุ้นหรือ บำบัดรักษาเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาสะท้อนกลับในอีกจุดหนึ่งก็จะสามารถส่งผลดี ไปยังส่วนที่มีปัญหาได้

"การนวดและกดจุดฝ่าเท้า" ได้รับการค้นพบมาเป็นเวลาเนิ่นนานแล้วโดยแพทย์จีนแผนโบราณ  ทางยุโรปและอเมริกาก็ มีการค้นพบต่อมาถึงเรื่องของจุดต่าง ๆ ที่บริเวณเท้าว่าสัมพันธ์เชื่อมโยงอย่างลึกซื้งกับการทำงานของกลไกใน อวัยวะอื่น ๆ ทั่วทั้งร่างกาย

      วิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ทำการศึกษาโดยละเอียดในเรื่องของกายวิภาคและพบว่า "การกดจุดหรือการนวดกระตุ้นฝ่าเท้า" ทำให้เกิดปฏิกิริยาสะท้อนกลับได้จริง และนั้นคืออีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเราจะ สามารถบำบัดโรค และฟื้นฟูสุขภาพได้อีกทางหนึ่ง นอกจากจะมุ่งแต่การรักษาโดย ใช้หยูกยาแต่เพียงอย่างเดียว เมื่อ "การนวดและกดจุดฝ่าเท้า" มี ผลสืบเนื่องไปยังอวัยวะภายในจึงได้ประโยชน์ที่ว่านอกจากจะบำบัดโรคภัยแล้ว ยังส่งผลถึงเรื่องความสวยงามได้อีกด้วย เพราะการที่คนเราจะมีผิวดีหรือผมสวย ได้ก็ล้วนขึ้นอยู่กับความมีประสิทธิภาพของการทำงานกลไกภายในเป็นสำคัญ

Credit : yesspathailand